Alarm

Alarm sistemleri, belirli bir alanın güvenliğini sağlamak ve kullanıcıları olası tehlikelere karşı uyararak korumak için tasarlanan güvenlik sistemleridir.